ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2008 №4 (24)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Ю. І.  Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки

Пилипенко Г. М.  Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії

Ходжаян А. О.  Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія

Дзядук Т. В.  Новий етап розвитку економічної системи: полігамність визначень

Мішин Ю. Р.  Соціальна справедливість і соціальне партнерство в умовах трансформації соціально-економічної системи

Олексієнко Р. Ю.  Основні форми трансформації відносин і прав власності суб‘єктів у сфері митного регулювання ЗЕД

Піхотіна Л. М.  Теоретичні моделі соціальної політики та їх практична реалізація у розвинутих країнах світу

Волошенюк Л. В.Алєксєєнко Д. Д.  Еволюція поглядів на систему прав власності

Вакульчик О. М.Ступнікер Г. Л.  Визначення вартості інтелектуального капіталу як фактора інноваційної активності підприємств гірничо-металургійного комплексу

Драчук Ю. З.Гусак А. С.Кочешкова І. М.Єременко О. М.  Організаційно-економічні механізми розвитку інноваційних процесів у вугільній галузі

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Метеленко Н. Г.  Передумови формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування виробничих промислових підприємств в умовах ринку

Корхін А. С.Авдющенко А. С.  Оцінка економічного стану підприємства і управління ним на основі агрегованого критерію

Шлюсарчик Б.  Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економіці

Комарницький І. М.Питуляк Н. С.  Структуризація складських приміщень як фактор організації логістики на підприємствах

Остапенко А. В.  Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства

Рябцева Н. В.Алсуф’єва О. О.  Національна інноваційна система як форма інституціоналізації інноваційної діяльності

Шишкова Н. Л.  Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Варламова І. С.Прушківська Е. В.  Ефективність екологічного менеджменту на металургійних підприємствах

Бардась А. В.Цабегей Н. В.  Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України

МЕНЕДЖМЕНТ

Татомир І. Л.  Розвиток форм і методів стимулювання в системі мотивації праці

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Титаренко Т. Б.  Сутність та принципи формування регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в Україні


Номер журналу одним файлом