ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2009 №2 (26)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Бартосик Л.  Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты

Молдован Д.  О потерянных возможностях европейской интеграции

Архипов А. Ю.  Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса

Дучинська Н. І.Дучинський П. І.  Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості

Пилипенко Г. М.Пилипенко Ю. І.  Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки

Майкут Р.  Можливості і загрози глобалізації ринку праці

Алсуф’єва О. О.  Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності

Скоробогатов А. С.  Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ

Ходжаян А. О.  Позиціонування України в глобальній економіці

Вуйчік Д.Хетманчук А.  Рецесія світової економіки і глобалізація ринку праці

Литвиненко Н. І.  Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави

Чорнобаєв В. В.  Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки

Пахомов Ю. М.  Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Ращупкіна В. М.  Моделювання механізму бюджетування на підприємствах гірничо - металургійного комплексу

Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування

Пілецька С. Т.  Управління ризиком при розробці фінансової стратегії підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бардась А. В.  Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт

МАРКЕТИНГ

Радченко В. П.  Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Тропинова Е. А.  К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования


Номер журналу одним файлом