ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2009 №3 (27)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Фаізова О. Л.  Середній клас в умовах становлення нової економіки

Осаул А. О.  Інституційні аспекти дослідження категорії природного капіталу

Копищанській Т.  Стратегічні цілі розвитку на місцевому рівні в Нижній Сілезії громади

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Багрова І. В.Яровенко Т. С.  Доходність як фактор надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах

Крилова О. В.Тимошенко Л. В.  Інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності гірничо – видобувного підприємства

Лавріненко Ю. М.  Інноваційні механізми розвитку підприємств в умовах ринкової економіки

Проскуріна Н. М.Романюк Н. С.  Управління оборотними активами в умовах кризового стану підприємства

Череп А. В.Устименко А. О.  Аналіз фінансового стану підприємств та організацій Запорізької області

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Садченко О. В.  Концепції екологічного маркетингу

Лазарєва О. В.  Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів

Бардась А. В.Бабець Д. В.  Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники

Гаврилов П. Є.  Удосконалення економічного механізму регулювання процесів ресурсозбереження на рівні регіонів

МЕНЕДЖМЕНТ

Андрушків Б. М.Паляниця В. А.  Фінансові і валютні ризики як складова стратегії машинобудівного підприємства

МАРКЕТИНГ

Дергаль А. В.Голинська О. С.  Маркетингова діяльність комерційних банків

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Лютий І. О.  Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Величко О. Г.Король Г. О.Куцинська М. В.  Методичний підхід до удосконалення обліково- аналітичної системи підготовки інженерів для металургії

Гельман В. М.  Моделювання оптимальної структури професорсько-викладацького складу випускової кафедри вищого навчального закладу


Номер журналу одним файлом