ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2010 №2 (30)

Рибінцев В. О.Михайлик Д. П.Цвілий С. М.  Організація державно-приватно партнерства в Запорізькій області

Доценко О. Ю.  Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної інноваційної системи

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Євдокимов Ф. І.Бородіна О. О.  Індикативне планування як метод планування відтворення потужності вугледобувного підприємства в умовах невизначеності

Мальцева І. В.  Основні напрями ділового планування діяльності приватного вугільного підприємства

Гопкало О. І.  Дослідження ресурсного потенціалу промислового підприємства: методологічі особливості

Романенко Л. Ф.Горшкова Ю. В.  Джерела формування централізованих страхових резервних фондів моторно-транспортного страхового бюро України

Єрмошкіна О. В.Тішкіна В. С.  Формування фінансової стратегії розвитку банку на основі порівняльної оцінки параметрів оптимізаційних моделей

Матвієнко С. В.  Вплив місії комерційного банку на його фінансову стратегію

Болдуєва О. В.  Цінні папери як механізм самофінансування діяльності підприємств в економіці України й закордоном

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Аровіна М. П.  Соціально-економічні аспекти утилізації шкідливих відходів виробництва в промисловому регіоні

Іванов А. М.В’юн В. Г.Матвієнко А. В.  Просторово-територіальна організація рекреаційних територій

Тимошенко Л. В.  Оцінювання ефективності застосування різних способів розробки родовища: концептуальний підхід

МЕНЕДЖМЕНТ

Метеленко Н. Г.  Формування системи внутрішнього документування в умовах процесної інфраструктури промислового підприємства

Болдуєв М. В.  Фрактали простору та часу як об’єкти стратегічного управлінського обліку

Радзівіло І. В.  Інноваційна криза: механізми попередження та подолання

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Нецветаєв В. А.  Оптимальне управління інвестиційними портфелями з урахуванням тенденцій зміни прибутковості

МАРКЕТИНГ

Романенко О. О.  Маркетингові комунікації та їх взаємозв’язок з маркетинговою діяльністю підприємства


Номер журналу одним файлом