ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2010 №4 (32)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Цимбал О. І.  Макроекономічні наслідки трансформації інституціональної структури функціонування ринку праці

Ужебло А.  Правила ринку аудиторських послуг в Польщі - дороговказною зіркою або попередження від помилок?

Доценко О. Ю.  Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують

Якименко Н. В.  Умови розвитку європейських та вітчизняних вантажних транспортних коридорів

Пілова К. П.  Аналіз методик оцінки економічної ефективності використання вугілля в енергетиці

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Турило А. М.Святенко С. В.  Методичні основи оцінки конкурентоспроможності металургійних і гірничорудних підприємств

Цуркан І. М.  Страхування ризиків інноваційної діяльності

Гопкало О. І.  Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання

Міщенко С. П.  Потенціал конкурентостійкості підприємства як економічна категорія та об’єкт управління

Кірдіна О. Г.  Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства

Пєтухова Т. О.  Методичний підхід до вартісної оцінки сукупного людського капіталу підприємств

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Макєєв О. Ю.Макеєва Д. О.  Економічна оцінка витратних екологічних проектів

МЕНЕДЖМЕНТ

Головкова Л. С.  Стратегія розвитку корпорацій на основі інтелектуального капіталу

Садченко О. В.Гоголь М. М.  Аспекти вдосконалення управлінського обліку в умовах вертикальної інтеграції та кластеризації бізнесу

Василюк С. В.  Розвиток персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності їх діяльності

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Азаренкова Г. М.Чурилова О. А.  Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства

МАРКЕТИНГ

Палєхова Л. Л.  Зміст та завдання маркетингу в плануванні сталого розвитку промислового регіону

Литовченко І. Л.  Типізація Інтернет – середовища в Україні для маркетингової діяльності промислових підприємств


Номер журналу одним файлом