ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2013 №3 (43)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.  Громадянська культура як фактор економічного розвитку

Матюк Т. В.  Роль освіти в економічному розвитку суспільства

Лусте О. О.  Психологічні детермінанти ефективності соціально-економічних трансформацій

Тараненко І. В.  Удосконалення товарної структури експорту як фактор підвищення конкурентоспроможності країн

Ходжаян А. О.  Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки

Шевченко Ю. О.  Оcновні тенденції розвитку національної сфери послуг в умовах глобальної економічної нестабільності

Лимонова Є. М.  Інвестиційна діяльність ТНК в Україні: проблеми і перспективи

Соляник Л. Г.  Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств

Бойко В. В.Толок В. В.  Комплексна система відтворення та оновлення основних фондів підприємств України в сучасних умовах господарювання

Топоркова О. А.  Облікова політика як складова системи управління витратами

Терещенко М. К.  Особливості обліку витрат проектних і будівельно-монтажних підприємств у сучасних умовах

Вакульчик О. М.Дубицький Д. П.  Оцінка економічної безпеки підприємства в умовах кредитування

Халимендиков Е. Н.Зинченко С. А.Юшков Е. А.Дедич И. А.  Економічна ефективність поточних технологій спорудження свердловин

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Тимошенко Л. В.  Управління рівнем забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами у промисловому місті

Терехов Є. В.  Удосконалення економіко-організаційного механізму формування вартості земель, відтворених в умовах відкритих гірничих розробок

Балуєва О. В.  Методика розрахунку індексу соціо-еколого-економічного розвитку міста

Майдукова С. С.  Економічна доцільність використання ресурсного потенціалу мінеральної складової відходів вугільного прорізводства

МЕНЕДЖМЕНТ

Переверзєва Г. В.  Роль нематеріальної мотивації у системі сучасного менеджменту

Протасова Є. В.  Модель оцінювання впливу управлінських рішень на вартість підприємства

Вишневська М. К.  Маркетингова кооперація як один із дієвих механізмів скорочення витрат на етапі ініціалізації проекту

Синіцина Ю. П.  Напрями підвищення ефективності стратегічного управління запасами залізорудної сировини на металургійному підприємстві

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ковальчук К. Ф.Полушенко В. А.  Модель оцінки довіри клієнтів до страхової компанії


Номер журналу одним файлом