ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2004 №1 (5)

Павлов В. І.Корецький Ю. М.  Формування стратегії реалізації регіональної інноваційної політики

Дєєва Н. М.  Фінансова самодостатність регіонів через призму здобутків і невирішених питань бюджетної реформи

Гільорме Т. В.  Інноваційні зрушення у кваліфікаційно-професійному складі кадрів: регіональний аспект

Герасименко Т. В.  Економічні проблеми розвитку геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні

Прокопенко В. І.Пілова Д. П.  Щодо питання встановлення факторів, що визначають собівартість продукції гірничо-збагачувальних підприємств

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Мальцева І. В.  Експертна оцінка ризиків інвестиційного проекту

Момот В. Є.Шапа Н. М.  Особливості прояву інерції у процесі стратегічних змін на крупному промисловому підприємстві

Решетило В. П.  Фінансові інститути як організаційні форми реалізації сучасних фінансових концепцій

Швець В. Я.Клементьєва О. Ю.  Зарубіжний досвід прогнозування фінансового стану підприємства

Семенов Г. А.Бондар А. В.  Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю на підприємстві

Рева Т. М.Ковальчук К. Ф.  Податкові проблеми фінансової підтримки підприємств вугледобувної промисловості

Семенюк В. С.  Вплив операцій з давальницькою сировиною на потребу в оборотних коштах і ефективність їх використання

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Воронов В. А.Чуріканова О. Ю.  Економіко- організаційна сутність підведення балансу металів на гірничо- збагачувальному виробництві

МЕНЕДЖМЕНТ

Усатенко О. В.Грошелева О. Г.  Виявлення факторів мотивації топ-менеджменту вугільних шахт як запорука їх вдалої діяльності

Сапицька І. К.  Управлінські інновації на вугільних шахтах Донбасу

Калюжна Н. Г.  Модель взаємозв'язку характеристик організаційної структури системи управління промисловим підприємством

МАРКЕТИНГ

Дайновський Ю. А.Гліненко Л. К.  Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Воронов В. А.  Забезпечення інноваційного розвитку за рахунок підвищення рівня математичних знань


Номер журналу одним файлом