ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2015 №3 (51)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Герасименко А. Г.  Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем

Бурлуцька С. В.  Механізми забезпечення стійкості соціально-економічних систем у контексті їх безпеки

Пилипенко Ю. І.Прушківська Е. В.  Секторальна структура економіки в контексті стадіальності соціально-економічного розвитку суспільства

Завгородня О. О.  Функції інновацій та макроекономічні екстерналії інноваційної динаміки

Чорнобаєв В. В.  Вплив фактору конкуренції в інноваційному процесі на економічне зростання

Леонідов І. Л.  Сутність та зміст привласнення інтелектуального продукту

Матюк Т. В.  Соціальний характер освітніх послуг та економічна політика держави

Чернявська Т. А.  Стратегічні напрями розвитку транспортно-комунікативної системи України в контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності

Марценюк Л. В.  Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні

Вагонова О. Г.Бондаренко Л. А.  Методичний підхід до формування конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів на основі їхніх технічних параметрів

Варава Л. М.  Інноваційний підхід щодо оплати праці на гірничовидобувних підприємствах України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Варава Л. М.Арутюнян А. Р.Варава А. А.  Організаційно-економічні підходи до управління конкурентоспроможністю промислового підприємства

Топоркова О. А.Савчук Л. М.Сокиринська І. Г.  Формування інтегрованої системи управління енерговитратами на трубному підприємстві

Педько І. А.  Концептуальні засади формування маркетингових інформаційних систем підприємств

МЕНЕДЖМЕНТ

Богуш І. А.Білодедов О. О.Бурцев О. О.  Проблема відповідального менеджменту при освоєнні рудних родовищ

Ковальчук К. Ф.Козенкова Н. П.Козенкова В. Д.  Сучасні механізми вартісно-орієнтованого управління стійким розвитком промислового підприємства

Різун Н. О.Гудим П. В.  Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Швець В. Я.Палехова Л. Л.Шмідт М.Палехов Д. А.  Партнерство як метод просування моделі вищої освіти для цілей сталого розвитку

Ватковська М. Г.  Проект «Курс: Освіта» як складова модернізації системи державного управління в галузі освіти України

Різун М. Д.  Аналіз діяльності віртуальних університетів на прикладі платформ дистанційної освіти в Польщі

РЕЦЕНЗІЇ

Якубенко В. Д.  Вплив інституціонального середовища на розвиток соціальноекономічних систем


Номер журналу одним файлом