ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2017 №2 (58)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.Федорова Н. Є.Казимиренко О. В.  Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми

Литвиненко Н. І.  Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України

Колупаєва І. В.  Оцінка рівня ефективності діяльності органів влади щодо реалізації регуляторного впливу

Горбаньов В. С.  Теорії державного фінансування як методологічна основа дослідження виробництва суспільних благ

Прушківська Е. В.Черномаз К. Г.  Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації

Чорнобаєв В. В.  Ринок антикваріату та особливості його функціонування

Пилипенко Ю. І.  Інноваційний розвиток авіабудування україни як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Лазебник Л. Л.Гацька Л. П.  Методологічні імперативи прибутковості підприємства

Пістунов І. М.Бєлкіна І. А.  Інтегрована модель оптимізації портфелю цінних паперів

Аберніхіна І. Г.Сокиринська І. Г.  Сучасні напрями запобігання відтоку депозитів на основі симбіозу банку та страхової компанії

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях

Самуся О. В.Касьяненко Л. В.Романюк Н. М.  Оцінка окупності інвестицій в енергозберігаючі технології

МЕНЕДЖМЕНТ

Кабаченко Д. В.  Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику

Волошенюк В. В.  Проблеми управління сферою науки в контексті просування україни до моделі стійкого економічного розвитку


Номер журналу одним файлом