ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2011 №2 (34)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Зухба О. М.  Інститут домогосподарства: еволюція поглядів

Бойченко В. С.  Оцінка впливу університетів на регіональний інноваційний розвиток

Волобоєв В. Д.  Тенденції та шляхи активізації розвитку машинобудування Запорізької області

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Салига К. С.  Визначення періоду повернення інвестицій в інноваційні проекти

Пономаренко П. І.Хавер В. М.  Аналіз ризиків при формуванні інноваційного проекту

Штефан Н. М.  Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України

Лісовенкова І. М.  Виробничий потенціал підприємства: методологічні підходи

Шарка П.  Спроба оцінки кредитного ризику окремих банків у Польщі з використанням ризик-нейтральною моделі

Бойко Ю. О.  Оптимізація розмірної структури та прогнозування розвитку концентрації банківського капіталу в Україні

Двігун А. О.  Значення трансформації в системі оподаткування в Україні

Соляник Л. Г.  Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі

Дідик Л. М.  Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства

Колєсова І. В.  Модернізація фінансового механізму корпорацій

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Мержинський Є. К.Глущевський В. В.  Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу

МЕНЕДЖМЕНТ

Рибінцев В. О.Цвілий С. М.Бачурін Д. А.  Формування процесного управління промисловим підприємством на основі бізнес-процесів

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Лепа Р. М.Стреблянська І. А.  Ігровий підхід в плануванні виробничої діяльності підприємства

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішньої середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Бардась А. В.Вудажевскі Г.  Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці


Номер журналу одним файлом