ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2012 №2 (38)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задорожній В. П.  Уроки глобальної фінансово-економічної кризи для економіки України

Шемяков О. Д.  Особливості виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в економічно розвинутих країнах

Шкітіна О. Б.Петренко А. В.  Проблема визначення економічної категорії «конкурентна позиція» для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності національної економіки

Бондарева О. Г.  Формування соціально-економічного становища шахтарських міст, що пов’язано з процесами реструктуризації вугільних шахт

Бойченко М. В.  Концептуальні підходи до розробки стратегії розвитку фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні

Ободець Р. В.Краснов О. А.  Трансфер технологій в Україні: проблематика, сучасний стан та шляхи сприяння його розвитку

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Лозинський І. Є.  Вдосконалення системи комплексної оцінки стану вугільної шахти

Максимов С. В.Темченко Г. В.  Дослідження енергомісткості витрат гірничорудних підприємств

Швець В. Я.Жаран К. С.  Виробничий потенціал як економічна категорія діяльності промислових підприємств

Лисенко О. В.Тян Є. Р.  Облік невизначеності та ризику в оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Папіж Ю. С.Мойсейченко Н. В.  Удосконалення управління ресурсами вугільних шахт на підставі регулювання внутрішніх резервів

Багрова І. В.Гараба С. С.  Підвищення інноваційної активності підприємств машинобудування

Солодовник Л. М.Скринник Я. О.  Роль інноваційних технологій в конкурентоспроможності підприємства

Бойко В. В.Будинська О. Ю.Сохач М. О.  Шляхи вдосконалення економічної ефективності на етапі постачання сировини на промислових підприємствах

Капітула С. В.Корміч Н. Б.Касьяненко О. С.Компанієць К. В.  Оптимізація структури капіталу підприємства як спосіб управління його рентабельністю

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дмитрук І. А.Красноштан О. М.Когут Р. Й.Печеник О. М.Сальников В. Г.  Застосування методології управління проектами для підвищення енергоефективності інноваційних варіативних систем

Сухіна О. М.  Сучасні методологічні підходи до оцінки впливу гірничодобувних підприємств на довкілля як екологічна інновація

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Титюк В. К.Михайленко О. Ю.Мельник О. Є.  Дослідження впливу особливостей оптимального керування технологічними процесами на ефективність генетичного алгоритму пошуку глобального екстремуму

МЕНЕДЖМЕНТ

Зайцева Н. В.  Методичні основи людського капіталу підприємства

Рекова Н. Ю.  Методичне забезпечення системи управління корпоративними конфліктами

Пономаренко П. І.Тарасенко В. А.  Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим методом

МАРКЕТИНГ

Файвішенко Д. С.  Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Беганська І. Ю.  Економічна сутність регіональних систем вищої освіти

Шашенко О. М.Пашкевич М. С.Тертичко Т. В.  Економічне обґрунтування міжнародної політики вищого навчального закладу


Номер журналу одним файлом