ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2013 №1 (41)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя А. А.  Сукупний попит в Україні: структура і динаміка

Петруня Ю. Е.  Економічна політика держави: місце і механізми «суспільного вибору»

Липов В. В.  Множинність грошових систем як інструмент гетерогенізації інституційної складової СЕС

Прушківська Е. В.Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців

Нога Б.Нога М.  Роль культури в переході Польщі від периферії до центру світової економічної системи

Филюк В. В.  Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання

Бурма С. І.  Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Домашенко Ю. В.  Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності

Вагонова О. Г.Касьяненко Л. В.  Економічна оцінка збитку, обумовленого шкідливими та небезпечними умовами праці на вугільних шахтах

Піжук О. І.Михалевич С. А.  Теоретичні та практичні аспекти оцінки вартості підприємства

Лазебник Л. Л.  Міжнародна фінансова система: історія, актуальні фактори та тенденції розвитку

Баранник Л. Б.Рудянова Т. М.  Розвиток фінансової бази місцевих бюджетів як необхідна умова посилення соціальної захищеності населення регіону

Дуднік І. М.  Альтернативний погляд на проблему бюджетного дефіциту

Цимбалюк І. О.Підцерковний Б. В.  Розвиток національних податкових систем в умовах посилення міжнародної податкової конкуренції

МЕНЕДЖМЕНТ

Швець В. Я.Лозинський І. Є.  Резерви підтримки потужності вугільних шахт України

Фаізова С. О.  Передумови формування збалансованого управління підприємствами в металургійній промисловості

Буяк А.  Сучасна логістика та методи управління ланцюгами поставок

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Сивопляс Ю. В.Мироненко М. А.  Розробка практичних інструментів управління інноваціями з використанням полярних профілів

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Кострицька С. І.Зуєнок І. І.  Іншомовна підготовка майбутніх фахівців нового тисячоліття: тенденції, інновації та перспективи

Бардась А. В.Казимиренко О. В.  Ділова гра «Девелопер» як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Волошенюк В.  Еколого-економічні та організаційні аспекти взаємодії суб'єктів природокористування


Номер журналу одним файлом