ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2014 №4 (48)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задорожний Г. В.  Людина як міра розвитку науки в сучасному світі

Кучеренко Є. В.  Взаємозв’язок виробництва і споживання в контексті теорій суспільства масового споживання

Новікова О. Ф.Кузьменко Л. М.  Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності

Пилипенко Ю. І.Пилипенко Г. М.  Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні

Литвиненко Н. І.  Толерантність та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір

Архипов А. Ю.Черкавская Т. М.Друзенко А. Н.  Взаємозв'язок тіньової економіки та інститутів держави в глобалізованому світовому господарстві

Завгородня О. О.  Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у контексті викликів глобальної конкуренції

Білоцерківець В. В.  Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку

Шинкарук Л. В.  Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці

Швець В. Я.  Механізми взаємодії суб’єктів суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності

Нікітіна О. Б.  Формування передумов постіндустріального розвитку України в тренді європейського вибору

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України

Соляник Л. Г.  Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України

Темченко О. А.Горлов М. І.Темченко Г. В.  Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Лобов С. П.  Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства з позиції його акціонерів

Вілянський А. В.  Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства

Матусевич О. О.  Шляхи підвищеня ефективності підприємств залізничного транспорту в Україні

Волотковська Ю. О.  Удосконалення методики формування резерву на соціальні потреби у випадку закриття гірничого підприємства

Романенко О. О.  Вплив мережі Інтернет на діяльність промислових підприємств

Бараннік Л. Б.Черкавська Т. М.  Соціальний захист населення у надзвичайних ситуаціях: фінансовий аспект

Бойченко М. В.  Аналіз рівня виробничого травматизму і витрат на охорону праці по регіонах України

МАРКЕТИНГ

Пилипенко Г. М.  Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг


Номер журналу одним файлом