ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2015 №2 (50)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.Литвиненко Н. І.  Українська ментальність в координатах дослідницької програми Г. Хофстеда

Ксензова В. Е.Ксензов С. В.  Особливості білоруської ментальності

Петрушенко Ю. М.  Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальних громад

Прушківська Е. В.Переверзева А. В.  Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки

Бараннік Л. Б.  Проблеми людського розвитку і соціальна політика держав в умовах глобалізаційних процесів

Топішко Н. П.  Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві

Дєєва Н. М.  Науково-методичні основи щодо надання змінам соціальної відповідальності суб’єктів економіки керованого характеру

Пилипенко Ю. І.  Інноваційні складові структурного реформування національної економіки України

Гуцалова Ю. Є.  Фінансово-економічна сутність пенсійного забезпечення в Україні

Романенко В. В.  Програмно-цільові підходи до оцінювання ефективності податкової політики держави

Колесников В. І.  Методичний підхід до оцінки потенціалу диверсифікації економіки сільських територій регіону

Вознюк О. В.  Напрями реформування системи управління регіональним розвитком Дніпропетровської області

Виноградова О. В.Смикова М. О.  Методи кризис-менеджменту з відновлення іміджу промислової території

Вагонова О. Г.Одінцова К. І.Досужий В. С.  Визначення основних мотивів плинності кадрів на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Ковальчук М. В.  Організаційно-технологічне обґрунтування інвестиційних потреб на підтримку мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних комбінатів

Гладка Л. І.Поривай А. О.Бодня Д. А.  Лізинг як засіб подолання кризових явищ в економіці України

Романюк Н. М.  Концептуальні засади стратегічного розвитку гірничозбагачувальних комбінатів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Ващенко Н. В.  Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства

Бараш Ю. С.Матусевич А. А.Кравченко Х. В.  Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого приміського пасажирського поїзду

Шишкова Н. Л.  Синхронізація обліку та внутрішнього контролю в системі управління аеропортом

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Прокопенко В. І.  Про критерії оцінювання ефективності збереження земельних ресурсів при відкритій розробці родовища


Номер журналу одним файлом