ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2017 №3 (59)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задорожна О. Г.  Тріалектика як методологія пізнання людяного господарства

Алексєєнко Д. Д.  Теорія соціального капіталу як методологічне підгрунтя дослідження результативності інституціональних реформ

Кучеренко Є. В.  Сутність поняття «демонстративне споживання»

Гузенко І. Ю.  Особливості науково-технічної політики провідних країн світу в умовах глобалізації

Релина І. Є.  Еволюція соціальної політики країн європейського союзу

Іванишина Г. С.  Місце та роль суб’єктів господарювання у системі пробірного нагляду україни

Петкова Л. О.Марущак Д. Ю.  Сталий розвиток регіонів україни в умовах європейського підходу до децентралізації

Книш Я. В.  Місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економіки

Буряк В. В.  Механізм гармонізації розвитку промислового міста в умовах децентралізації

Сокиринська І. Г.Валенюк Н. В.Суботіна Г. О.  Оптимізація структури кредитного портфелю банку в контексті підвищення ефективності його діяльності

Пільгуй С. С.  Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю

Холіков Х. Х.  Зарубіжний досвід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаціі працівників банківської сфери

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Шишкова Н. Л.  Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до cobit 5

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Досужий В. С.  Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства

Сакун Л. М.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі україни

Овчар П. А.  Економіко-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в україні

Вагонова О. Г.Аржевічев Д. В.  Прогнозування економічних наслідків аварій на сховищах відходів уранового виробництва

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Вагонова О. Г.Горпинич О. В.Шаповал В. А.  Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань

Куліков П. М.Бондар О. А.Зеленський К. В.  Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості


Номер журналу одним файлом