ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2005 №1 (9)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.Чорнобаєв В. В.  Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні

Довбня С. Б.Гулік Т. В.  Методичні основи реструктуризації підприємств вугільної промисловості

Савостенко Т. О.Грицаєнко А. М.  Порівняльна характеристика методів державного регулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах світу та в Україні

Кривега К. В.  Туристична інфраструктура в Україні: стан та перспективи

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Солодовник Л. М.Цихмистро В. В.  Основні аспекти оцінки діяльності виробничих підрозділів

Іванова М. І.Воєводін С. О.  Методика оперативного управління виробничими запасами з використанням багатоф актор ного регресійного аналізу

Шевцова О. Й.Касян С. Я.  Побудова моделі управління капіталом промислових підприємств України за рахунок вдосконалення закупівель та продаж

Залознова Ю. С.Дзюба С. В.  Вплив природних та індустріальних чинників на основні фонди підприємств на основні фонди підприємств гірничо-металургійної галузі

Єрмошкіна О. В.  Класифікація фінансових потоків при розробці ефективної системи управління фінансами підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Метлова Л. П.  Підходи до реформування природокористування у техногенно перевантажених регіонах

Драчук Ю. З.  До питання вибору пріоритетних проблем інноваційного розвитку у сфері безпеки й екології у вугільній галузі

МЕНЕДЖМЕНТ

Семенча І. Є.  Роль особистості у фаховій діяльності керівника

Кармазін В. Я.  Аналіз можливості використання збалансованої системи показників у менеджменті збиткових підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Коніщева Н. Й.Трушкіна Н. В.  Пропозиції щодо створення спеціалізованого структурного підрозділу з управління логістичною діяльністю вугільного підприємства

Соловйова Л. О.  Перехід на якісно новий рівень організації роботи з обслуговування підприємств - платників податків

МАРКЕТИНГ

Иванкевич-Рак Б.  Неурядові організації в Польщі як результат економічної трансформації

Яцентюк С. В.  Інноваційний бренд-менеджмент як ефективний інструмент стратегічного управління змінами на підприємствах регіону

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Паршина О. А.Паршин Ю. І.  Економіко-математичне моделювання виробництва гірничорудних машин крупного машинобудівного підприємства


Номер журналу одним файлом