ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2003 №4 (4)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Коновалюк В. І.  Роль монополій в економіці індустріально розвинутих держав

Патжалек Л.  Внутрішньорегіональна політика - передумови та цілі

Шаров О. І.  Ресурси вугільної промисловості України та напрямки їх ефективного використання

Пилипенко Ю. І.  Експортний потенціал і структурна політика України на сучасному етапі

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Дьячкова І. В.  Організаційно -технічний потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції вугільних підприємств

Трифонова О. В.  Особливості вибору показників інвестиційної привабливості вугільних шахт

Іщенко М. І.  Дослідження економічного механізму взаємодії підприємства “Кривбасвибухпром” з гірничо-збагачувальними комбінатами

Піскова Ж. В.  Удосконалення методики визначення ресурса ємності продукції підприємств металургійної промисловості

Гузієвська Б.  Особливості державних та муніципальних цінних паперів, що обертаються на фінансових ринках - досвід Польщі

Макаренко Ю. П.  Управління кредитним забезпеченням підприємств продуктового підкомплексу

Єрмошкіна О. В.  Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства

Цуркан І. М.  Зниження податкового навантаження на базі покращення використання ресурсного потенціалу підприємства

Вишневська А. В.  Основні аспекти методики управління активами компаній

МЕНЕДЖМЕНТ

Семенов Г. А.Астраханцева О. В.  Концептуальні підходи до формування запасів підприємств за допомогою логістики

МАРКЕТИНГ

Євдокимов Ф. І.Письменний О. А.  Оцінка ефективності гарантійного терміну експлуатації продукції

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Пістунов І. М.Ситников О. А.  Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца

Демиденко М. А.  Економіко-математична модель багатокритеріальної оптимізапії із застосувашіям еволюційних алгоритмів


Номер журналу одним файлом