ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2019 №3 (67)

https://doi.org/10.33271/ev/67

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Прушківська Е. В.Буюкян А. Р.  Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України

Барон І. Г.  Економічна безпека держави як базова комплексна категорія екосестейту

Герасименко А. Г.Нестерець А. О.  Вплив інформаційної асиметрії на конкуренцію

Чинчик А. А.Голубка С. М.  Актуальні пріоритети податкової політики в умовах модернізації національної економіки

Онисько С. М.Томашевський Ю. М.  Удосконалення земельних відносин в аграрному секторі України

Мороз С. Р.  Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку санаторно- курортного господарства в Україні

Мастило А. Я.  Основні напрями вдосконалення ринку інтелектуальної власності в Україні

ФІНАНСИ

Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими потоками підприємств на основі прогнозування структури капіталу

Соляник Л. Г.  Інституційний механізм інноваційного розвитку України в умовах глобальних викликів

Агрес О. Г.Тимків І. М.  Економічна сутність співпраці банків та страхових компаній

Приходченко О. Ю.Приходченко С. Д.  Інформаційне забезпечення та методичні підходи до аналізу недержавних пенсійних фондів

Тофан І. М.Синявська Л. В.  Оподаткування заробітної плати: досвід польщі та перспективи для України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Колещук О. Я.  Краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної модернізації фінансового забезпечення процесу управління інноваційністю підприємств

Проценко А. В.  Теоретико-емпіричний базис дослідження управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств

Юрчишина Л. І.Тарасенко В. А.  Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку

Шишкова Н. Л.  Перспективи it-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики

Пашкевич М. С.Усатенко О. В.  Розвиток звітності як елемент обліково-аналітичного забезпечення діяльності компаній по управлінню активами

Макурін А. А.  Удосконалення системи документообігу на вуглевидобувному підприємстві

Проценко В. М.  Формування економічної поведінки підприємств під впливом внутрішнього та зовнішнього ризикового середовища

Мушникова С. А.  Методологія наукового пізнання: об’єктивна необхідність дослідження безпеки розвитку підприємства як економічної системи

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дудник А. В.  Організаційні засади політики управління сталим розвитком промислово-міських агломерацій


Номер журналу одним файлом