ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2016 №1 (53)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Смєсова В. Л.  Ґенеза економічних уявлень щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій

Захарченко Н. В.Швецова А. А.  Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: світовий досвід та перспективи для України

Геращенко С. О.  Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні

Пуларія П. А.  Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України

Пільгуй С. С.  Вплив кризових явищ на фінансову стійкість банківської системи України

Ісаєва Н. І.  Система державного стратегічного планування в республіці Казахстан

Іванюта В. Ф.  Роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій в контексті євроінтеграції

Korytko T. Yu.  Estimation of risk of loss of financial firmness by territorial society

Разумова Г. В.Шевчук Ю. Б.Шелегова Н. В.  Аналіз місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіону (на прикладі м. Дніпропетровськ)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Експертне обґрунтування шляхів підвищення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів

Солянік Л. Г.  Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, проблеми та механізми забезпечення

Пілецька С. Т.  Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії забезпечення інноваційної активності авіапідприємства

Мягких І. М.  Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ

Баранець Г. В.  Розвиток підходів до оцінки основних засобів логістики в системі управлінського аналізу підприємства

Ареф’єв С. О.  Управління динамічними здібностями структурних трансформацій підприємств

Аль-Абабнех Хасан. Алі.  Визначення ефективності сучасної реклами

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Лазебник Л. Л.Гацька Л. П.  Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості

Бардась А. В.Дуднік А. В.  До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень

Тимошенко Л. В.Ус О. М.  Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті

Гаращук О. В.Куценко В. І.  Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку суспільства

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Тенета В. М.  Визначення інвестиційних ризиків на основі нейронечіткого моделювання


Номер журналу одним файлом