ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2013 №4 (44)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.  Методологічний потенціал сучасної економічної науки у дослідженні координації економічної діяльності суб’єктів

Матюк Т. В.  Освіта як чинник економічного розвитку суспільства: кількісний та якісний вимір

Вагонова О. Г.Романюк Н. М.  Експертна оцінка напрямів розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів

Нусінов В. Я.Колесніков Д. В.  Удосконалення методичних підходів до ідентифікації стадій життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури

Прокопенко В. І.Бондаренко Л. А.  Фактори підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів у вітчизняному виробництві

Цимбалюк О. В.  Обґрунтування експертно-аналітичної системи моніторингу технічних ризиків металургійних підприємств

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Сокиринська І. Г.  Критерії визначення обсягу інвестицій для збереження стану динамічної рівноваги підприємства

Іщенко М. І.Нусінов В. Я.  Оцінка результатів діяльності підприємств-учасників холдингів на основі аналізу виконання бюджетів

Метеленко В. В.  Передумови побудови системи економічної безпеки промислового підприємства

Донченко Т. В.  Теоретико-методичні підходи до класифікації санації підприємств

Попова А. О.  Етимологія категорії «економічний механізм» промислового підприємства

Думенко Н. М.  Методика GAP менеджменту в оцінці ризику зміни процентних ставок в банківській системі України

Цуркан І. М.Герасимова І. Ю.  Інвестиційна діяльність страхових компаній у розвинених країнах світу на ринку цінних паперів

Нікітіна О. Б.  Вплив податкового регулювання експортно-імпортних операцій на конкурентоспроможність України в системі глобальної економіки

МАРКЕТИНГ

Ніколаєва В. К.  Виявлення потреби в інноваційному товарі як етап процесу дослідження споживчого вибору

Романова А. А.  Застосування маркетингової інформаційної системи у процесі розробки стратегічного плану брендингу території

Літовкіна О. О.  Маркетингова стратегія моніторингу задоволення споживачів на основі індексу NPS (Net Promoter Score)

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ковальчук К. Ф.Никитенко О. К.  Специфіка прогнозування фінансових ринків на основі технології Knowledge Mining

Тимошенко Л. В.Ус С. А.  Оптимізація запасів сировини на виробничому підприємстві в умовах неповноти інформації

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Долгов О. М.  Вищий навчальний заклад як суб'єкт підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин

Медведовська Т. П.  Самоосвіта студентів вищих технічних навчальних закладів в процесі підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі

Азюковський О. О.  Структурування навчального матеріалу в процесі надання освітніх послуг контингенту дорослих студентів


Номер журналу одним файлом