ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2019 №2 (66)

https://doi.org/10.33271/ev/66

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Гузенко І. Ю.  Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях

Лазебник Л. Л.  Економічні інтереси в системі механізмів державного впливу на економіку

Смєсова В. Л.  Інституційні фактори взаємодії економічних інтересів у системі відтворення економічних відносин суспільства

Прушківська Е. В.Ткачук А. М.  Сутність та структура високотехнологічного сектору національної економіки

Багмет К. В.  Розвиток соціальної сфери через призму інституційних змін

Мастило А. Я.  Нормативно-правове забезпечення економічного розвитку інтелектуальної власності

ФІНАНСИ

Полях С. С.  Взаємозв’язок між фінансовою залученістю населення та фінансовою стабільністю країни: теоретико-методологічний аспект

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Прохорова В. В.Мушникова С. А.  Інноваційність системи управління як умова забезпечення безпеки розвитку підприємств

Колещук О. Я.  Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю підприємств

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.  Удосконалення механізму управління продуктивністю промислових підприємств України

Прушківський В. Г.Литовка В. А.  Особливості розвитку корпоративної культури металургійних підприємств

Копча Ю. Ю.  Формування системи оцінки кадрової складової підприємства при управлінні потенціалом економічної безпеки

МАРКЕТИНГ

Яцентюк С. В.  Маркетингові стратегії брендингу на ринку освітніх послуг: аспекти конкурентоспроможності ЗВО

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дребот О. І.Гадзало А. Я.  Еколого-економічні чинники транскордонного співробітництва у контексті єврорегіону «БУГ»

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Демиденко М. А.Чуріканова О. Ю.  Економіко-математична модель визначення оптимальних цін для виробників сировини і переробних підприємств

Пістунов І. М.  Оптимізація витрат на закупівлю деталей для ремонту обладнання на заводі «КПД» корпорації «Біосфера»


Номер журналу одним файлом