ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2020 №1 (69)

https://doi.org/10.33271/ev/69

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Сторощук Б. Д.  Закономірності трансформації економічної влади в умовах глобальної кризи

Лазебник Л. Л.Войтенко В. О.  Сутність, особливості та параметри цифрової економіки

Нуріахметов Є. І.Слюсарева Л. В.  Особливості розвитку ринку електронних закупівель в україні

Дяченко Н. І.Черкавська Т. М.  Проблема морально-етичної детермінанти дистрибутивної справедливості: соціально-економічні наслідки

Тимошенко Л. В.Крилова О. В.  Інституціональні важелі фінансування малого і середнього бізнесу як складова розвитку депресивних регіонів

Онисько С. М.Лизак М. П.  Дослідження економічної сутності категорії «прибуток»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Прохорова В. В.Проценко А. В.  Формування сценаріїв управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств

Максименко Т. О.  Паритетний підхід підвищення економічної ефективності використання сонячної енергетики промисловими підприємствами

Куценко В. Й.  Методологія діагностики рівня економічної безпеки підприємства

Дикань В. Л.Обруч Г. В.  Розроблення підходу до формування системи нематеріальної мотивації працівників підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації

Мушникова С. А.  Конвергентно-інтегрований механізм управління безпекою розвитку металургійних підприємств: науково-практичний аспект розробки

Проценко В. М.  Сучасний науково-практичний підхід до оцінки інтенсифікації циклів управління економічною поведінкою підприємств

Набока Р. М.Шукліна В. В.  Сценарний підхід в управлінні інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства в ланцюгу постачань

Гавриленко М. М.  Методи оцінювання фінансової ефективності бізнес-моделі промислового підприємства

Чобіток В. І.  Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств

ФІНАНСИ

Аберніхіна І. Г.Сокиринська І. Г.  Оцінка ліквідності та платоспроможності страхової організації

Столяр О. О.  Структурний аналіз тарифу на розподіл газу в складі ціни газу для споживачів

МАРКЕТИНГ

Куваєва Т. В.  Критеріальна модель оцінювання результативності партнерських відносин промислового підприємства

Яцентюк С. В.  Вплив атрибутів бренду на формування його цільового іміджу в нових ринкових і технологічних умовах

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Козенкова В. Д.  Моделювання показників оцінки нематеріальних активів промислових підприємств

Демиденко М. А.Кабаченко Д. В.  Економіко-математичні моделі оптимальної виробничої стратегії


Номер журналу одним файлом