ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2020 №4 (72)

https://doi.org/10.33271/ebdut/72

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Дубєй Ю. В.  Діалектика монополії та конкуренції у техніко-технологічному оновленні суспільства

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Литвиненко Н. І.  Оцінка асиметрії показників міжнародної торгівлі: уроки для України

Прушківська Е. В.Авраменко К. О.  Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації

Грицишен Д. О.  Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: державно-управлінський аспект

Орлов І. В.Ксендзук В. В.  Складові зовнішньоекономічної політики України: перспективні вектори розвитку в сфері державного управління

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Шишкова Н. Л.Шевченко О.  Гармонізація обліку капітальних інвестицій підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ

Пшінько О. М.Чаркіна Т. Ю.Орловська О. В.Карра А. О.  Антикризовий менеджмент пасажирських перевезень як фактор підвищення конкурентоспроможності залізниці

Тимошенко Л. В.Ус С. А.  Когнітивне моделювання в управлінні підприємницькою структурою як еколого-економічною системою

Букреєва Д. С.  Інтегральна система показників оцінки ефективності інноваційного проєкту на стадії його впровадження

Криничко Л. Р.Криничко Ф. Р.Петрик С. М.  Етапи формування та реалізації проєктів державно- приватного партнерства в сфері охорони здоров’я

Приймак Н. С.Ніколайчук О. А.Олініченко І. В.  Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області та напрямки ефективної організації готельного господарства регіону

Трішин Ф. А.Крупіца І. В.Байрачна О. К.Шведюк К. Г.  Аналіз привабливості гастрономічного туризму в Україні та в одеській області

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Трифонова О. В.Баранець Г. В.  До питання про циклічність ділової активності промислових підприємств

Прохорова В. В.Залуцька Х. Я.  Кросс-функціональні бізнес процеси підприємства як основа системи управлінських інновацій в ракурсі стратегічного розвитку

Ареф’єва О. В.Побережна З. М.  Організаційно-економічне забезпечення антикризового управління бізнес-процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства

Хаустова В. Е.Мушникова С. А.  Диверсифікація та інтеграція: домінуюча роль в процесі розвитку підприємств в неотехнологічному середовищі

Роганова Г. О.Шірінян Л. В.  Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції

Дерігін О. Д.  Специфіка впливу макроекономічних чинників на регулювання інноваційної активності середнього бізнесу в Україні

Карлова О. А.Секірож Я. В.  Концептуальний підхід до формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств

Юхман Я. В.  Адаптивно-орієнтована система управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу: науково- практичні аспекти розробки механізму формування

Ковальчук А. М.  Управлінські аспекти оцінювання економічної безпеки підприємства в умовах трансформаційної економіки

Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.  Обгрунтування раціональних умов інвестування підприємницької діяльності машинобудівного підприємства


Номер журналу одним файлом