ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2014 №1 (45)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Зухба О. М.  Інституціональне регулювання пенсійних трансфертів: міжнародний досвід і виклики для України

Яковенко Л. І.  Модернізаційні зміни у вищій освіті – соціально-економічний контекст

Прушківська О. В.Баластрик Л. О.  Вплив доходів на формування внутрішнього споживчого ринку в посткризовий період

Крупський О. П.  Організаційна культура: сутність, види, особливості імплементації в Україні

Андрейчикова А. М.  Еволюція поглядів на проблему ризику в економічній науці

Летуча О. В.Летуча А. А.  Напрями подолання наслідків економічної кризи в Україні

Прушківський В. Г.Куценко В. І.  Закони розвитку та самозбереження у сільському господарстві

Іщенко М. І.Нусінов В. Я.  Теоретичні основи оцінки результатів діяльності підприємств, пов’язаних зі зміною їх фінансового стану

Кадермєєва Д. С.  Специфіка функціонування і суспільна ефективність електроенергетики України

Ващенко А. А.  Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Довбня С. Б.Разгоняєва Т. М.  Оптимізація фінансування як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства

Бойко В. В.Будинська О. Ю.  Організаційно-економічний механізм управління мінімізацією іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства

Пожуєва Т. О.  Контролінг – успішний засіб функціонування промислового підприємства

Терещенко М. К.  Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Терехов Є. В.  Управління цільовим призначенням порушених відкритими гірничими розробками земель в аспекті сталого розвитку техногенних місцевостей

Сафронов С. О.  Соціально-економічні наслідки взаємодії між антропогенною та природною підсистемами міста

Жикаляк М. В.  Ефективна рентна політика при видобуванні паливно-енергетичних ресурсів

МЕНЕДЖМЕНТ

Турило А. М.Зінченко О. А.Турило А. А.  Економічний менеджмент як об’єктивний чинник і форма реалізації інноваційних процесів в науці і практиці

Шаповал О. А.  Управління процесами формування кадрової політики підприємства харчування на основі аналізу руху робочої сили

Крамаренко А. В.  Діагностика ефективності управління персоналом на основі інтегрального показника

Синыцина Ю. П.Шпортько А. Ю.  Моделювання системи формування персоналу промислового підприємства

МАРКЕТИНГ

Решетілова Т. Б.Ніколаєва В. К.  Формування маркетингових комунікацій промислового підприємства для просування інноваційних товарів на основі індивідуалізації споживчого попиту


Номер журналу одним файлом