ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2021 №2 (74)

https://doi.org/10.33271/ebdut/74

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Шкуренко О. В.  Механізми впливу державних інституцій на ефективне управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва

Нямещук Г. В.  Конкурентоспроможність інтелектуальної екосистеми України: інституційно-регуляторний аспект

Савченко М. В.Шутак І. А.  Тенденції трансформаційних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України

Пилипенко Г. М.Мірошніченко Ю. В.Сліпко А. Д.  Стратегічна поведінка компаній на галузевому ринку автомобілів споживчого класу

Грицина О. В.Божанова О. В.Шолудько О. В.Тофан І. М.Колодій А. В.  Пенсійна реформа в Україні та її перспективи

Герасименко Т. В.  Трансакційні витрати: сутність та динаміка в українській економіці

Галанець В. В.Колодій А. В.  Роль держави в управлінні ризиками в аграрній сфері економіки України

Литвиненко Н. І.  Практика активного навчання з використанням баз даних міжурядових организаций

Лазебник Л. Л.  Дискурси національної безпеки

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Антонюк К. І.Антонюк Д. А.Мокій А. І.  Інституціональне убезпечення споживання на ринках країн-членів ЄС

Козицька Г. В.  Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації економіки

Прохорова В. В.Мних О. Б.Гузенко І. Ю.  Людський капітал підприємства у глобальному просторі економіки знань

Дубєй Ю. В.  Фактори техніко-технологічної нерівномірності в умовах глобальних дисбалансів

МЕНЕДЖМЕНТ

Ареф’єва О. В.Ареф’єв С. О.  Потенціал лідерства в стратегічному управлінні адаптивністю підприємницької діяльності

Терехов Є. В.Шаповал В. А.Літвінов Ю. І.  Ресурсний менеджмент індустріальних регіонів

МАРКЕТИНГ

Касян С. Я.  Енергоощадна поведінка у площині маркетингу стартап-проєктів і маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств світу

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Побережна З. М.  Формування ключових компонентів забезпечення конкурентоспроможності бізнес-моделі авіапідприємств

Титикало В. С.  Складові економічного потенціалу підприємств машинобудування в системі змінно-адаптивних економічних інтересів

Ковальчук А. М.Копча Ю. Ю.  Сучасні передумови розвитку підприємств машинобудування в реаліях неоіндустріального суспільства

Попов С. О.Романенко О. В.Колосовський Д. В.Ковницька І. В.Могіль А. К.  Комп’ютерне моделювання процесу відбивання залізних руд для визначення оптимальних параметрів буро-вибухових робіт за критеріями їх економічної ефективності


Номер журналу одним файлом