ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Міжнародні економічні відносини

2022 №2 (78)

Залізнюк В. П.  Вплив української економіки на розвиток торгівельних відносин і співробітництва між країнами африки

Чинчик А. А.Голубка С. М.  Євроінтеграційні впливи на формування та реалізацію податкової політики України

Шкурат М. Є.Візнюк А. О.  Участь України у глобальних міграційних процесах

Когут-Ференс О. І.  Модель сучасного світового енергетичного ринку

Даніч В. М.Татар М. С.  Система моніторингу соціально-економічної взаємодії суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів

2022 №1 (77)

Переверзева С. О.  Наукові засади комерційної діяльності суб’єктів міжнародного бізнес-середовища

Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Міжнародний бізнес у системі трансферу технологій

Мироненко М. А.  Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів за підсумками 2021 року

Хаджинов І. В.Біла І. В.  Аналіз тенденцій розвитку циркулярної економіки в європі

Савченко М. В.Чайковська М. В.Волкова А. Р.  Порівняльний аналіз розвитку лізингового бізнесу в Україні та США

Алекневічєне В.Гузенко І. Ю.Соляник Л. Г.  Глобальні тенденції іноземного інвестування та їх роль у післявоєнній відбудові економіки України

Смєсова В. Л.  Кон’юнктурний аналіз сучасного світового ринку товарів та послуг

2021 №4 (76)

Савченко М. В.Хаджинов І. В.Завидовська А. О.  Експортний потенціал України та його реалізація у торговельно-економічних відносинах з країнами єс

Корнійко Я. Р.  Митне оформлення товару в режимі експорту: теоретичні аспекти

Крилова О. В.Замковий О. І.  Інтеграція України у світовий фінансовий простір за сучасних умов розвитку світового ринку фінансових послуг

Кулявець В. Г.  Інвестиційна привабливість Вінницького регіону з точки зору міжнародних інвесторів

Пархоменко Н. О.  Діагностика впливу глобальних індикаторів на розвиток бізнес-систем

2021 №2 (74)

Дубєй Ю. В.  Фактори техніко-технологічної нерівномірності в умовах глобальних дисбалансів

Прохорова В. В.Мних О. Б.Гузенко І. Ю.  Людський капітал підприємства у глобальному просторі економіки знань

Козицька Г. В.  Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації економіки

Антонюк К. І.Антонюк Д. А.Мокій А. І.  Інституціональне убезпечення споживання на ринках країн-членів ЄС

2021 №1 (73)

Дубєй Ю. В.  Техніко-технологічний розвиток: сутність та тенденції в умовах глобалізації

Ксендзук В. В.Назаренко Т. П.Супрунова І. В.  Вплив зміни позицій України в міжнародних рейтингових показниках розвитку зовнішньої торгівлі на систему державного управління в контексті тінізації національної економіки як загрози державній безпеці

2020 №4 (72)

Орлов І. В.Ксендзук В. В.  Складові зовнішньоекономічної політики України: перспективні вектори розвитку в сфері державного управління

Грицишен Д. О.  Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: державно-управлінський аспект

Прушківська Е. В.Авраменко К. О.  Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації

Литвиненко Н. І.  Оцінка асиметрії показників міжнародної торгівлі: уроки для України

2020 №3 (71)

Тульчинська С. О.Шашина М. В.  Перспективи інклюзивного розвитку регіонів в кризових умовах

2020 №2 (70)

Стукало Н. В.Литвин М. В.  Перспективні сценарії досягнення сталого розвитку в умовах глобальних загроз