ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2019 №1 (65)

https://doi.org/10.33271/ev/65

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задорожний Г. З.Хомин О. В.  Уноміка і екзистенціали господорюючої особистоті у світлі постнекласичної економічної науки

Гузенко І. Ю.  Ціннісно-культурні аспекти економічної глобалізації

Пилипенко Г. М.Смєсова В. Л.  Взаємодія економічних інтересів в суспільстві: ретроспективний аналіз досягнень економічної науки

Гражевська Н. І.  Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин

Багмет К. В.  Інституційні зміни у соціальному секторі національної економіки: зовнішні тенденції та внутрішні суперечності

Ходжаян А. Р.  Критерії визначення пріоритетів структурних змін в економіці

Колещук О. Я.  Моделі формування та розвитку інноваційної діяльності: міжнародний досвід

МЕНЕДЖМЕНТ

Петруня В. Ю.Петруня Ю. Є.  Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів

Трифонова О. В.Баранець Г. В.  Застосування процесного підходу для ідентифікації проблем збутової діяльності промислового підприємства

ФІНАНСИ

Соляник Л. Г.  Інституціоналізація кредитного механізму стимулювання інноваційного розвитку України

Баранник Л. Б.Дулік Т. О.Александрюк Т. Ю.  Роль податків на споживання у системі фіскально-перерозподільних процесів в Україні

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Копча Ю. Ю.  Особливості контролінгу в системі управління формуванням потенціалу економічної безпеки підприємства

Аболхасанзад А.  Інтегральна оцінка діяльності енергетичних підприємств

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Пімоненко Т. В.  Детермінанти підвищення ефективності менеджменту зелених інвестицій

Захарченко Н. В.Борисенко Н. В.  Механізми фінансування «зелених» інвестицій


Номер журналу одним файлом