ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2021 №1 (73)

https://doi.org/10.33271/ebdut/73

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Заваженко А. О.  Компаративний аналіз протиепідеміологічного інституційного забезпечення національних економік у період пандемії covid-19

Карпіщенко О. І.Ілляшенко К. В.Ілляшенко Т. О.  Якість місцевого розвитку – удосконалення європейського досвіду оцінки в умовах України

Чинчик А. А.  Формування податкової політики України у контексті трансформації економіки

Яцкевич І. В.Красностанова Н. Е.  Цифрові технології у підприємницькій діяльності

Прушківський В. Г.Прушківська Е. В.Литовка В. А.  Цінності як основа корпоративної культури

Іванов В. В.  Концепція публічного підприємництва в Україні

Безкоровайна Л. В.Бойка О. А.Омельянчик С. В.  Сільський туризм, біорізноманіття та сталий розвиток: комплементарність та вплив на добробут сільського населення

Онисько С. М.Томашевський Ю. М.  Створення системи регулювання й вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільського господарства

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ксендзук В. В.Назаренко Т. П.Супрунова І. В.  Вплив зміни позицій України в міжнародних рейтингових показниках розвитку зовнішньої торгівлі на систему державного управління в контексті тінізації національної економіки як загрози державній безпеці

Дубєй Ю. В.  Техніко-технологічний розвиток: сутність та тенденції в умовах глобалізації

МЕНЕДЖМЕНТ

Бондаренко Л. А.  Управління сталим розвитком лікувально-оздоровчого туризму в Україні

Смєсова В. Л.Дудка А. С.Дмітрієва А. О.  Цифровізація у сфері управління проєктами та електронній торгівлі

Швець Л. В.Комчатних О. В.Гайдай Г. Г.  Активізація інноваційної діяльності персоналу в умовах конкурентного середовища

Хринюк О. С.Солосіч О. С.  Інтеграція підходів теорії антикризового менеджменту в систему управління економічною безпекою підприємства

ФIНАНСИ, ОБЛІК ТА АУДИТ

Болдуєв М. В.Болдуєва О. В.Лищенко О. Г.  Макроекономічні складові системи електронного документообігу в контексті інституційного забезпечення автоматизованого обліку бізнес-процесів в Україні

Козенкова В. Д.Козенкова Н. П.  Експертні оцінки у прийнятті фінансових рішень

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Савчук Л. М.Лозовська Л. І.Савчук Р. В.Ярмоленко Л. І.  Моделювання задач управління фінансовою політикою підприємства

Обруч Г. В.  Забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах реалізації цифрових трансформацій у галузі

Юрчишина Л. І.Тарасенко В. А.  Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на основі бенчмаркінгу

Титикало В. С.  Стимулятори та дестимулятори державного регулювання, функціонування і розвитку підприємств машинобудування

Шелест Т. М.  Стратегічні орієнтири формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств

Клименко К. В.  Нейромережеве моделювання інноваційного розвитку АТ «Укртранснафта»

Ареф’єва О. В.Полоус О. В.  Управління логістичним забезпеченням інтенсифікації інноваційного співробітництва при інтелектуалізації економіки

Шкуренко О. В.  Державно-приватне партнерство як інструментарій підтрімки балансу моделі циркулярної економіки: науковопрактичні аспекти


Номер журналу одним файлом