ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2020 №3 (71)

https://doi.org/10.33271/ebdut/71

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пилипенко Г. М.  Інституціональні зміни економіки в контексті еволюції поглядів Д. Норта

Кіндзерський Ю. В.  Кібербезпека та становлення цифрової економіки: проблеми взаємозв’язку

Грабчук О. М.  Прогнозування рівня інфляції в Україні: індетерміністський погляд

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Тульчинська С. О.Шашина М. В.  Перспективи інклюзивного розвитку регіонів в кризових умовах

ФІНАНСИ

Рубай О. В.Богач М. М.  Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства

Приходченко О. Ю.  Методи прийняття рішень при виборі структури пенсійної системи

Король М. М.  Еволюція канадської банківської системи та особливості її регулювання на різних етапах реформування економіки

Колодій А. В.Грицина О. В.  Оцінка грошової маси України: стан, структура та тенденції її зміни

Синявська Л. В.Тофан І. М.  Проблемні аспекти оподаткування сільськогоподарських товаровиробників

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Терещенко М. К.Шишкова Н. Л.  Аналітичне обґрунтування визначення загроз порушення етичних принципів аудиту

МЕНЕДЖМЕНТ

Мусієнко В. О.Зінченко М. Е.  Технологія ризик-менеджменту як елемент системи забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання

Ареф’єва О. В.Ареф’єв С. О.  Управління організаційною культурою та розвитком як основа стабільної діяльності підприємства

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Болдуєв М. В.Болдуєва О. В.Ісіков С. М.  Стан та перспективи розвитку електронного урядування в публічному управлінні України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Лебедєва В. К.Савчук Л. М.Ковальчук Г. К.Савчук Р. В.  Економіко-математичне моделювання процесів сталого економічного розвитку

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Залуцька Х. Я.  Комплексна стратегія управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних підприємств: економічні детермінанти результативної реалізації

Вагонова О. Г.Госалов С. А.Терехов Є. В.  Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери промислового виробництва

Ковальчук А. М.  Фінансово-економічна безпека підприємства в контексті адаптації до викликів цифрового середовища

Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.  Фактори інноваційного відтворення основних засобів підприємства в сучасних умовах

Зиз Д. О.  Теоретико-методичний підхід до оцінювання внутрішньої здатності до структурних перетворень підприємств машинобудування як чинників забезпечення їх економічної стійкості

Вагонова О. Г.Госалова С. В.Терехов Є. В.  Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України

Вовк О. М.  Імперативи модернізації підприємств: формування та імплементація

Юхман Я. В.  Креативні стратегічно-орієнтовані платформи моделювання сучасної системи управління підприємствами

Дубєй Ю. В.  Суб’єкти техніко-технологічного розвитку: еволюція від окремої фірми до глобальних ТНК


Номер журналу одним файлом