ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2021 №4 (76)

https://doi.org/10.33271/ebdut/76

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Федорова Н. Є.  Постіндустріалізм та його сутнісна характеристика

Прушківська Е. В.Дворнік М. О.  Проблеми молодіжної зайнятості та безробіття: глобальний та національний аспект

Федунь Ю. Б.Голубка Д. С.  Особливості регулювання національного розвитку франчайзингу

Пашкевич М. С.  Проблеми управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів та ризики виникнення територіальних депресій

Пилипенко Ю. І.Дубєй Ю. В.  Макроекономічні індикатори рівня техніко-технологічного розвитку

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пархоменко Н. О.  Діагностика впливу глобальних індикаторів на розвиток бізнес-систем

Кулявець В. Г.  Інвестиційна привабливість Вінницького регіону з точки зору міжнародних інвесторів

Крилова О. В.Замковий О. І.  Інтеграція України у світовий фінансовий простір за сучасних умов розвитку світового ринку фінансових послуг

Корнійко Я. Р.  Митне оформлення товару в режимі експорту: теоретичні аспекти

Савченко М. В.Хаджинов І. В.Завидовська А. О.  Експортний потенціал України та його реалізація у торговельно-економічних відносинах з країнами єс

МЕНЕДЖМЕНТ

Бардась А. В.Богач К. С.Дудник А. В.Казимиренко О. В.  Еволюція вербальних інструментів управлінської комунікації в контексті концепції диглосії

Швець В. Я.Дубєй Ю. В.  Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств України

ФІНАНСИ

Козенкова В. Д.Козенкова Н. П.  Моделювання профілю еластичності нематеріальних активів як інструмент фінансового бенчмаркінгу

М’ячин В. Г.Стовпник О. В.Карпенко В. А.Мирошниченко О. В.  Алгоритм побудови інтегрального показника фінансової безпеки підприємства за нечітко-логічним підходом

Єрмошкіна О. В.Мусаєва Н. М.  Платіжна система як базовий елемент цифрової економіки: інституціонально-поведінкові аспекти

Штефан Н. М.  Оптимізація структури кредитно-інвестиційного портфелю банку

МАРКЕТИНГ

Касян С. Я.Зуб О. О.  Маркетингове ціноутворення на товари мережі магазинів цитрус на українському ринку високотехнологічної електроніки

Підлісна О. А.Виборнов А. О.  Аналіз тенденцій застосування реклами у соціальних мережах

Савченко М. Є.  Теоретико-методичні основи управління брендами регіонів

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Залізнюк В. П.Сафонік Н. П.Кая А. С.  Сучасні тенденції інноваційної діяльності підприємств України у міжнародному економічному просторі

Тимошенко Л. В.Літвінов Ю. І.  Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в галузі будівництва

Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.Терехов Є. В.  Методичне обґрунтування напрямів підвищення кваліфікації персоналу підприємства


Номер журналу одним файлом